• Home
  • > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Een klacht kan betrekking hebben op een medewerker, ons materiaal, onze dienstverlening of een aspect van onze organisatie. Als uw klacht een medewerker van Beweeg Wijs betreft, dan vragen wij u deze klacht eerst bij de betreffende persoon te melden en te proberen om samen met deze medewerker tot een oplossing te komen.

Als het niet lukt om tot een oplossing te komen met de betreffende medewerker, of er zijn redenen waarom u de klacht niet bij de medewerker zelf wil of kunt melden, dan kunt u contact opnemen met Ron ten Broeke, directeur van Beweeg Wijs B.V. Hij is bereikbaar via 06-13079384 of info@beweegwijs.nl.

Is hij zelf bij de klacht betrokken of is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u een gesprek aanvragen met een onafhankelijke derde persoon, t.w. de heer Frank ten Hoopen van administratiekantoor ten Hoopen. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0545-293615.

Klachten worden binnen een vastgestelde termijn van 4 weken afgehandeld. Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte en wordt het uitstel toegelicht. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend en de klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Wij registeren en bewaren de klachten voor de periode van 1 jaar.