Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs beweegt gewoon!

Het speciaal onderwijs is in Nederland de benaming voor onderwijs aan kinderen die vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, leer- of gedragsproblemen of -stoornissen extra zorg op school nodig hebben. Bewegen staat daarbij centraal!

Contact
Bw 05

Interventies

Samen met uw schoolteam, ouders en verzorgers zorgen wij voor een veilig en prettige schoolomgeving, waarin Beweeg Wijs met een gebalanceerd programma aansluit op de behoeften van de leerlingen. Ongeacht het niveau zijn er voor ieder kind kansen zich verder te kunnen ontwikkelen in een kleurrijke omgeving. Voor het speciaal onderwijs is er extra aandacht voor het begeleiden van het schoolteam en ondersteuning tijdens de uitvoering van de methodiek Beweeg Wijs.

Speciaal onderwijs

Voor wie?

Beweeg Wijs houdt zich bezig met het ontwikkelen van ‘ínclusieve schoolpleinen’ waar iedereen met plezier zichzelf kan zijn en kan genieten van beweeg- en speelactiviteiten die bij ieders niveau passen. Pleinen waar de pedagogische, didactische en sociale veiligheid ook buiten wordt geboden.

De methodiek wordt toegepast in het regulier basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Ook bij speciaal basisonderwijs en bij SO en VSO cluster I t/m IV scholen. Er wordt op eenvoudige wijze structuur en een kleurenindeling met gedragszones aangebracht. Passend bij de kleurenzones worden er activiteiten gespeeld. Het online pleinprogramma ondersteunt daarbij.

“Vaak zijn wij conflicten aan het oplossen, maar ik denk dat de methodiek van Beweeg Wijs voor iedere school een oplossing zou kunnen zijn!"

Lennart Rust - SBO De Bloeiwijzer

Waarom onze interventie?

Wat is de interventie?

Voor al het speciaal onderwijs; cluster I t/m IV bieden wij een passend programma dat aansluit op uw visie en is er aandacht voor ieder kind. Daarmee is de school een belangrijke plek om op een structurele wijze voor meer bewegen te zorgen dat past bij ieder kind. Ook valt er in de schoolomgeving (buiten op het plein) nog relatief veel winst te behalen als het gaat om het stimuleren van bewegen.

Waarom onze interventie?

De erkende methodiek van Beweeg Wijs is speciaal ontwikkeld en wordt op veel basisscholen in het het land toegepast. Met onze werkwijze worden leerlingen gewaardeerd, kunnen zichzelf zijn en verder ontwikkelen op het gebied van bewegen.

  • Wetenschappelijk erkende methodiek
  • Meer bewegen en speelplezier
  • Ontwikkelen door structuur

Wij zijn altijd bij u in de buurt!

Beweeg Wijs is al decennia actief in Nederland. Klik op uw desgewenste provincie voor contact met een regiocoördinator. Sinds kort wordt de methodiek ook toegepast in Duitsland (deze website is 'under construction')!

Contact