Dynamische dag

Kom in beweging!

Tijdens een dynamische dag is er gedurende de les afwisseling tussen het zitten, staan en bewegen. En is er een goede combinatie tussen het binnen en buiten zijn.

Contact
Dynamisch

Na 30 minuten is het tijd om te bewegen!

Slechts 60 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijn. Kinderen zijn in ons land, met een gemiddelde van 7,2 uur per dag, kampioen stilzitten. Kinderen bewegen bovendien niet alleen minder, maar ook minder goed. Een ontwikkeling die met de methodiek van Beweeg Wijs goed geïmplementeerd kan worden, zodat er positieve resultaten binnen het onderwijs ontstaan.

Dynamische dag

Kom in beweging met Beweeg Wijs

De integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar. Beweeg wijs biedt voor alle kinderen een rijke omgeving. De school maakt met het team haar eigen keuzes en maken wij samen van het schoolplein een uitdagende, leerzame en ontwikkelingsgericht plein met daarbij behorende zones. De beleving en de ontwikkeling van alle leerlingen staan centraal. Onderdeel van de methode zijn de aangebrachte kleurenzones op het schoolplein. Bij elke kleurenzone horen specifieke activiteiten die afgestemd zijn op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

Voor wie?

De dynamische dag is een gezonde combinatie van het ‘beter leren bewegen’ - ‘bewegen tussen het leren’ - ‘bewegen tijdens het leren’ - ‘beter leren door bewegen’. Met Beweeg Wijs is het mogelijk de unieke beweeguitjes in te zetten. Activiteiten die voor, tijdens of na de les georganiseerd kunnen worden in de klas en zelfs buiten op het schoolplein. Het is eenvoudig en snel toe te passen, zonder al te veel voorbereiding. De beweeguitjes worden onderdeel van een actief beweegklimaat op de school!

“Een gevarieerde dag waarbij de leerlingen actief deelnemen aan het proces, maakt iedereen enthousiast.”

Beweeg Wijs in het (basis)onderwijs

De methodiek is toepasbaar op alle niveaus binnen het onderwijs. Op een duurzame manier, zo mogelijk met hergebruik van de huidige speeltoestellen, maakt Beweeg Wijs de schoolomgeving toekomstbestendig. Je kunt er heerlijk veilig spelen. Deze aanpak staat garant voor een zo efficiënt mogelijke besteding van de aanwezige financiële middelen. Beweeg Wijs creëert van de schoolomgeving een ruimte voor een nieuw schoolvak in de buitenlucht. Het maakt deel uit van de dynamische dag!

  • Meer beweging
  • Meer dynamiek
  • Betere concentratie
  • Goede balans werk en rust
  • Verbetering schoolprestaties
  • Ontzorgen schoolteams
  • Meer speelplezier
  • Meer ontspanning
  • Optimale leeromgeving

Beweeguitjes!

Het doel van een beweeguitje is dat de kinderen even kunnen bewegen tussen het leren door. Na het bewegen kunnen zij weer geconcentreerd verder met het vak of wordt een nieuwe les gestart. Door het beweeguitje wordt ook de sfeer in de klas verhoogd.

De beweeguitjes helpen bij het halen van de beweegnorm. Deze kunnen in het lokaal, maar vooral ook in de buitenlucht op het plein uitgevoerd worden. Bewegen is goed, meer bewegen is beter! Regelmatig bewegen in de klas heeft een fysieke activiteit een klein, maar vooral een positief effect op aandacht, concentratie, motivatie en het gedrag van kinderen in de klas.

Wij zijn altijd bij u in de buurt!

Beweeg Wijs is al decennia actief in Nederland. Klik op uw desgewenste provincie voor contact met een regiocoördinator. Sinds kort wordt de methodiek ook toegepast in Duitsland (deze website is 'under construction')!

Contact