Over ons

Beweeg Wijs is een erkend effectieve methodiek

Bekijk deze video van een startende school over de implementatie van de methodiek in samenwerking met OBS De Sluis.

Neem contact op

Over Beweeg wijs

Beweeg Wijs bestaat al meer dan 15 jaar. Wij beschikken over een veelzijdigheid aan ervaring op het gebied van gedragsdeskundigheid, bewegingsonderwijs, leerwegtrajecten en toepassingen van innovatie methodieken. Onze integrale aanpak kenmerkt zich door de verbinding van het onderwijs van binnen naar buiten. Onderwijsdoelen worden buiten zichtbaar: sport en spel, techniek, rekenen, taal, natuurbeleving, theater, dans en muziek. Het biedt voor alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving. De school maakt met het team haar eigen keuzes, de omgeving wordt ontwikkelingsgericht gezoneerd en optimaal ingericht. We gebruiken daarbij een unieke kleurenmethodiek met diverse gedragsregels.

De gehele implementatie wordt ondersteund middels een innovatief online pleinprogramma. Met dit systeem wordt de school in staat gesteld zelfstandig de planning, in samenhang met de leerlijn vanuit de gym, vorm te geven en diverse activiteiten op het plein visueel te maken. De mogelijkheden hiervan zijn zeer groot. Zo is het mogelijk voor de pauze (op het digibord) de leerlingen te informeren over het programma dat tijdens de pauzes zal worden aangeboden. Het geeft zodoende een nog beter beeld, creëert rust en schept vertrouwen bij de kinderen die het nodig hebben.

Maak kennis met alle collega's van Beweeg Wijs in een kleurrijke omgeving op ons kantoor in Neede of bij u op locatie. Met uw (school)team bespreken wij de wensen en mogelijkheden in relatie tot uw visie. De ontwikkeling van alle leerlingen in iedere leeftijdscategorie staat hierbij centraal. Een workshop op locatie behoort tot de mogelijkheden.

Met een hecht managementteam en onze speelbegeleiders realiseren wij met samenwerkende scholen, gemeenten en overige organisaties succesvolle trajecten op het gebied van bewegen en gezondheid. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook voor het behalen van de beweegrichtlijnen voor jeugd is een doel op zich. er is voldoende aandacht voor bewegingsonderwijs, waar Beweeg Wijs scholing en training biedt voor vakleerkrachten.

Na een implementatieperiode van gemiddeld twee jaar kan een school de samenwerking met Beweeg Wijs verlengen. De methodiek zal optimaal worden gecontinueerd middels advies en begeleiding van regio coördinatoren. Via onze website, nieuwsbrieven en het online pleinprogramma houden wij iedereen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Pleinontwikkeling

Samen met onze specialist in belijnen creëren wij met uw school een optimale leeromgeving in de buitenlucht, waar ieder kind ongeacht niveau en achtergrond tot zijn of haar recht komt en zich veilig voelt. De gedragszones in diverse kleuren worden zorgvuldig door een architect ingetekend, zodat dit past in de visie en het beleid van de school.

Op een duurzame wijze, zo mogelijk met hergebruik van de huidige speeltoestellen, maken wij de schoolomgeving toekomstbestendig. Je kunt er heerlijk spelen en veilig je vrije tijd doorbrengen. Deze aanpak staat garant voor een efficiënt mogelijke besteding van de aanwezige financiële middelen. Beweeg Wijs maakt het optimaal gebruik van de schoolomgeving tot een nieuw schoolvak. De vaste belijning draagt daar positief aan bij.

Meer weten over Beweeg Wijs?

Met ons team van deskundigen zorgen wij er voor dat de samenwerking met de school of organisatie zo optimaal mogelijk verloopt en de implementatie volgens de juiste stappen wordt uitgevoerd. Er wordt intern een beweegteam samengesteld die enkele malen per jaar met elkaar overleg voert over de ontwikkelingen. Het beweegteam is een afvaardiging binnen het onderwijs van het schoolteam en bestaat o.a. uit leerkrachten (onder- midden- en bovenbouw), vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs, conciërge en eventuele andere partners of onderwijsondersteuning.

Wij staan u graag te woord! Ga naar onze contactpagina en er wordt op korte termijn contact met u opgenomen!

Wij zijn altijd bij u in de buurt!

Beweeg Wijs is al decennia actief in Nederland. Klik op uw desgewenste provincie voor contact met een regiocoördinator. Sinds kort wordt de methodiek ook toegepast in Duitsland (deze website is 'under construction')!

Contact