Bewegend rekenen

Leren met je lijf!

Met Beweeg Wijs brengen wij lesstof van binnen naar buiten. Na de rekeninstructie binnen, kan de verwerking regelmatig ook buiten op het rekenplein in plaats van achter de computer of in boeken!

Contact
Bewegend leren

Bewegend leren

In de klas vindt begripsvorming van rekenen plaats. Er worden oplossingsprocedures aangeboden en geoefend. Automatiseren en memoriseren van lastige concepten vraagt meer oefening om tot vlot leren rekenen te komen of te reproduceren. Door bewegend leren wordt een extra dimensie gecreëerd, waarbij ook andere zintuigen worden aangesproken en leerlingen met plezier context-gebonden oefenen. Hierdoor ontstaat een stevige basis voor het meer abstract functioneren.

Bewegend rekenen

Les geven buiten

In de klas vindt begripsvorming van het rekenen plaats en worden oplossingsprocedures aangeboden en geoefend. Automatiseren en memoriseren van lastige concepten (zoals splitsen, over het honderdtal en breuken) vraagt meer oefening om tot vlot leren rekenen te komen. Door bewegend rekenen wordt een extra dimensie gecreëerd waarbij ook andere zintuigen worden aangesproken. Leerlingen gaan met nog meer plezier en bewegen context-gebonden oefenen, zodat een stevige basis ontstaat voor het meer abstract functioneren.

“Wij hebben gemerkt dat de combinatie tussen leren en bewegen betere resultaten oplevert. En dat de kinderen het rekenen belijven en beleven!”

Melissa van Eekelen, schoolleider

Bewegend rekenen

  • Les in de buitenlucht
  • Meer bewegen
  • (Nog) meer onderwijskwaliteit
  • (Nog) aandacht voor interactie en het rekengesprek
  • Oefenen op eigen niveau
Beweeg Wijs laat ze buiten leren

Het is mogelijk alvorens te starten met de 'bewegend pleinreken methodiek' een introductie workshop op uw eigen locatie te verzorgen en daarmee een duidelijk beeld te creëren van de mogelijkheden!

Interventies

In de praktijk

Het bewegend rekenen gebeurt in spelvorm onder begeleiding. Er is aandacht voor interactie en eigen inbreng van leerlingen, waardoor gericht kan worden geoefend op eigen niveau. Beweeg Wijs ontwikkelde o.a. speciale rekenvierkanten en een rekenslang om bewegend rekenen praktisch in de schoolomgeving te kunnen uitvoeren. Samen passen wij uw leerstof vanuit de rekenmethodiek aan in boeiende onderwijsinhoud op uw rekenplein.

Wij zijn altijd bij u in de buurt!

Beweeg Wijs is al decennia actief in Nederland. Klik op uw desgewenste provincie voor contact met een regiocoördinator. Sinds kort wordt de methodiek ook toegepast in Duitsland (deze website is 'under construction')!

Contact