Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs in beweging!

Iedere leerling in het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan vrije sportmomenten. Schooltijd wordt succesvol als leerlingen zich vitaal en gezond voelen. In de pauze kunnen leerlingen meedoen aan Pauzesport. Elke dag een balletje hooghouden, één-wieleren, volleyballen, judo, basketballen of voetballen en nog veel meer op het pauzesportplein.

Contact
Istockphoto 1328847023 612x612

Voortgezet onderwijs interventie

Op het plein ontbreekt soms een uitdagende omgeving en sociaal veilige pauzesport omgeving. Scholen kunnen kiezen voor speciale pauzesport- instructeurs. Zij leiden leerlingen uit uw hoogste klassen op pauzesportcoach te worden. Deze pauzesportcoaches kunnen (begeleid door de vakgroep LO) na verloop van tijd de pauze-activiteiten zelfstandig begeleiden. Op het plein ontbreekt soms uitdagend sportmateriaal, begeleiding en een gestructureerde pauze sportomgeving. Beweeg Wijs is een organisatie die begeleiding en scholing verzorgt op het gebied van bewegen en vrije tijdsbesteding in de meest brede zin van het woord.

Voortgezet onderwijs

Voor wie?

Iedere school binnen het voorgezet onderwijs kan met ons Pauzesport programma aan de slag. Bewegen resulteert in meer hersenactiviteit, stimuleert een gezonde leefstijl, creëert een beter sociale omgeving en draagt bij een optimale leeromgeving. Het (speciaal) voortgezet onderwijs dat met de methodiek Pauzesport Beweeg Wijs werkt, krijgt begeleiding bij het ontwikkelen van een compleet jaarprogramma. Samen met het beweegteam van de school wordt een gevarieerd programma opgesteld, zodat er een gezonde leeromgeving ontstaat.

“Invoering van pauzesport heeft positieve effecten op het beweeggedrag van leerlingen en stimuleert het onderling sociaal contact"

  • Meer uitdaging
  • Meer bewegen
  • Meer sociaal contact
  • Betere schoolprestaties
  • Minder conflicten
  • Ontzorgen schoolteams

Waarom onze interventie?

Wat is de interventie?

Met Pauzesport bij u op school, staat bewegen en sociaal contact centraal. Onze implementatie wordt samen met uw schoolteam binnen twee jaar volledig ingezet. Elke dag in de pauze even een balletje hooghouden, volleyballen, basketballen en nog veel meer andere activiteiten op het pauzesportplein.

Waarom onze interventie?

Uw leerlingen worden ongeacht het niveau, interesse en eventuele beperkingen op een prettige wijze in beweging gebracht d.m.v. ons Pauzesport programma. Scholen kunnen kiezen voor speciale pauzesportinstructeurs. Onze implementatie specialisten leiden deze instructeurs intern op.

“Minder mobieltjes en meer bewegen. Daar wordt ieder enthousiast van!”

  • Wetenschappelijke erkende methodiek
  • Meer beweging en structuur
  • Leren vanuit beweging

Wij zijn altijd bij u in de buurt!

Beweeg Wijs is al decennia actief in Nederland. Klik op uw desgewenste provincie voor contact met een regiocoördinator. Sinds kort wordt de methodiek ook toegepast in Duitsland (deze website is 'under construction')!

Contact