Senioren

Senioren blijven in beweging!

Bewegen is goed voor het geheugen en het concentratievermogen. Er komt ook steeds meer bewijs dat bewegen het risico op het ontstaan van dementie vermindert en het proces van Alzheimer vertraagt. En ook voor de snelheid waarmee mensen informatie verwerken.

Contact
Senioren 1

Senioren interventie

Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk om fit en vitaal te blijven – ook voor 65-plussers. Regelmatig bewegen verkleint de kans op verschillende chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve klachten. Samen met Beweeg Wijs en haar specialisten voeren wij het programma 'Senioren bewegen Plus' bij uw organisatie uit.

Saamhorigheid, plezier en samen bewegen draagt bij aan de complete verzorging voor senioren!

Senioren

Voor wie?

In samenwerking met zorginstellingen implementeren wij Senioren bewegen Plus. Het is eenvoudig toe te passen in de praktijk. Onze deskundige en fysiotherapeut ondersteunen u met gedegen advies.

Ouderen in verpleeghuizen bewegen (te) weinig. Dit gaat ten koste van hun mentale en fysieke gezondheid. Bewegen is een onderdeel van passende zorg. Beweeg Wijs heeft een methodiek ontwikkeld voor meer beweging met senioren. Het vindt zijn oorsprong als erkende interventie in het kader van de Gezonde School en is met inbreng van zorgprofessionals en bewoners toegepast in de verpleegzorg.

“Onze bewoners leven helemaal op tijdens het programma. De activiteiten sluiten goed aan op de beleving!”

Waarom onze interventie?

Wat is de interventie?

Individueel of in groepsverband wordt de methodiek senioren plus georganiseerd. Door deze praktische bewegingen toe te passen tijdens de ADL, trainen de senioren fysieke soepelheid en vaardigheden waardoor zij een stuk zelfregie behouden. De methodiek houdt rekening met de behoefte, plezier en bewegingsvaardigheid van bewoners en de toepasbaarheid in de zorgomgeving. Op latere leeftijd blijft bewegen een belangrijk onderdeel voor een vitaal bestaan.

Waarom onze interventie?

De toepassing van de Beweeg Wijs methodiek is door fysiotherapiestudenten van Hogeschool Saxion geëvalueerd samen met bewoners, verzorgenden en beweegbegeleiders. Daarbij zijn belemmerende en bevorderende factoren voor bewegen door bewoners in kaart gebracht. In een brainstorm met betrokkenen zijn verbeteringen geformuleerd. Onze specialist daagt ouderen in de ADL optimaal uit om door de dag heen te bewegen, als onderdeel van passende zorg.

Wij zijn altijd bij u in de buurt!

Beweeg Wijs is al decennia actief in Nederland. Klik op uw desgewenste provincie voor contact met een regiocoördinator. Sinds kort wordt de methodiek ook toegepast in Duitsland (deze website is 'under construction')!

Contact