Neem deel aan de tweedaagse cursus speelbegeleider

  • Basisonderwijs
  • 17 juni 2024
Contact

Het programma

Deze cursus is bedoeld voor professionals die in de eigen regio, binnen de eigen school of organisatie met de Beweeg Wijs methodiek aan de slag gaan. Het doel is dat cursisten de methodiek Beweeg Wijs goed leren kennen, ervaren welke werkzaamheden er komen kijken bij het implementeren en daarmee goed voorbereid hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ná de tweedaagse cursus kan je praktisch aan de slag, begeleid door een regiocoördinator (of kwaliteitsmanager).

Tijdens de cursus behandelen wij o.a. de volgende onderwerpen; de Beweeg Wijs methodiek, implementatie, het uitvoeren van een nulmeting, op welke wijze een startdag georganiseerd voor de hele school, gebruik van het online pleinprogramma en bijvoorbeeld het schoolplein ontwikkelplan. De complete structuur wordt jou eigen gemaakt d.m.v. persoonlijke begeleiding en in samenwerking met collega uit heel het land.